Aankondiging consultatie ‘Toegankelijkheidsregeling speelbos Lebbeke’

De procedure voor de ontwerp-toegankelijkheidsregeling werd ingediend (door gemeente Lebbeke)
bij het Agentschap Natuur en Bos ter goedkeuring.
Locatie speelbos: tussen de Baasrodestraat en de Poelstraat in Lebbeke (zie kaartje). Het volledige
terrein wordt ingekleurd als speelzone.
De publieke consultatie vindt plaats van 31 maart 2023 tot en met 30 april 2023. Bekijk de
toegankelijkheidsregeling:

  • Aan de balie van de milieudienst van Lebbeke van 31 maart 2023 tot en met 30 april 2023 op afspraak via 052/468247 of per e-mail naar milieudienst@lebbeke.be
  • Digitaal op www.lebbeke.be: ….
  • Tijdens deze periode kan je suggesties omtrent de toegankelijkheidsregeling bezorgen aan
    het Agentschap Natuur en Bos, Adviezen en Vergunningen Oost-Vlaanderen, t.a.v. Indra
    Lamoot, Havenlaan 88 bus 75 te 1000 Brussel of via mail naar aves.ovl.anb@vlaanderen.be.