Aanvraag bestuurderspas

Vanaf 1 juli 2020 moeten taxibestuurders verplicht een bestuurderspas op zak hebben.
Om een bestuurderspas te krijgen, moeten chauffeurs de volgende documenten voorleggen:
 • rijbewijs met medische keuring
 • een van deze bewijzen van taalkennis:

  • Diploma of getuigschrift hoger middelbaar onderwijs
  • Attest niveau B1 (richtgraad 2.1. en 2.2)
  • Bewijs van lager onderwijs of attest niveau A2 (of module 1.2 in de centra voor volwassenenonderwijs) met verklaring op eer dat je binnen de 2 jaar niveau B1 behaalt.

  Indien je je diploma niet kan terugvinden kan je dit aanvragen via https://onderwijs.vlaanderen.be/diploma-of-ander-studiebewijs-verloren

 • uittreksel uit het strafregister (model 596.1-28), jaarlijks in te dienen. Dit uittreksel is minder dan drie maand oud. 
 • Beschikken over een bewijs dat u de nodige kennis heeft om personen met een rolstoel te vervoeren (indien van toepassing). Dit wordt afzonderlijk vermeld op de bestuurderspas.

De bestuurder in het bezit van een bestuurderspas is verplicht volgende zaken te melden:

 • Elke wijziging van domicilie binnen een termijn van 10 dagen
 • Elk veroordeling binnen de 10 dagen na het voorval
 • Elk verlies van rijbewijs met geldige medische keuring of toelating om arbeidsprestaties te verrichten, binnen 24 uur na het voorval.

Er dient een retributie van €23,74 betaald te worden.

Een bestuurderspas wordt bij voorkeur aangevraagd via de Centaurusdatabank.