Aanvraag bestuurderspas

Vanaf 1 juli 2020 moeten taxibestuurders verplicht een bestuurderspas op zak hebben.
Om een bestuurderspas te krijgen, moeten chauffeurs de volgende documenten voorleggen:
 • rijbewijs
 • medische keuring
 • Een van deze bewijzen van taalkennis:

  • Diploma of getuigschrift hoger middelbaar onderwijs
  • Attest niveau B1 of 2.1
  • Bewijs van lager onderwijs of attest niveau A2 (of module 1.2 in de centra voor volwassenenonderwijs) met verklaring op eer dat je binnen de 2 jaar niveau B1 behaalt.

  Indien je je diploma niet kan terugvinden kan je dit aanvragen via https://onderwijs.vlaanderen.be/diploma-of-ander-studiebewijs-verloren

 • uittreksel uit het strafregister, jaarlijks in te dienen
 • adreswijzigingen of gerechtelijke vonnissen moeten meteen gemeld worden.

en dient een retributie van €23,43 betaald te worden.

Een bestuurderspas wordt bij voorkeur aangevraagd via de Centaurusdatabank.