Taxivergunning en bestuurderspas

Voor het uitbaten van een taxidienst of dienst voor ceremonievervoer heb je een vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer nodig van de gemeente waar je wil exploiteren. De vergunning is voor vijf jaar geldig in heel Vlaanderen.

Er zijn vier verschillende exploitatievormen:

  • Straattaxi
  • Standplaatstaxi: In Lebbeke zijn er geen plaatsen voor een standplaatstaxi.
  • Ceremonieel vervoer
  • Openbaar-vervoertaxi

Afhankelijk van het type vervoer dat je wilt uitvoeren, gelden specifieke voorwaarden.

Elke bestuurder die diensten van individueel bezoldigd personenvervoer uitvoert, moet vanaf 1 juli 2020 in het bezit te zijn van een bestuurderspas. De pas wordt afgeleverd door de gemeente van domicilie en tegen betaling van een retributie. Deze pas is vijf jaar geldig, persoonlijk, onoverdraagbaar en kan vernieuwd worden.

Voor bestaande taxi en VVB-exploitanten met een vergunning afgeleverd voor 31 december 2019 geldt een overgangsregeling waarbij de lopende vergunningen kunnen aflopen zoals voorzien. Dat betekent dat alle regels, mogelijkheden en beperkingen van die vergunning van toepassing blijven.