Aanvullende belasting op de personenbelasting

Aanvullende gemeentebelasting van 7,5% op de personenbelasting (APB).