Aanvullende personenbelasting

Aanvullende gemeentebelasting van 7,5% op de personenbelasting (APB)