Reglementen

Alle belastingen, retributies en subsidies worden door de gemeenteraad in een reglement vastgesteld.

Alle aanvragen en aangiften mogen verzonden worden naar belastingen@lebbeke.be.

Verschil tussen belasting en retributie?

Een belasting legt een heffing op aan de burger. In ruil daarvoor kan de gemeente in openbare uitgaven voorzien.

Bij een retributie staat tegenover de betaling door de burger een individuele prestatie van de gemeente.