Adviesraad voor cultuur

De adviesraad voor cultuur heeft als hoofdtaak, op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief, onderbouwd advies uit te brengen over alle wettelijk bepaalde culturele aangelegenheden en in het bijzonder of aanvullend over volgende onderwerpen:

 • ondersteuningsbeleid verenigingen
 • gemeentelijke infrastructuur voor verhuur
 • lokaal cultuurbeleid
 • buurtwerking
 • cultureel erfgoed

De adviesraad voor cultuur besteedt ook aandacht aan volgende taken:

 • het opvolgen van het cultuurbeleid in al zijn facetten
 • het organiseren van initiatieven inzake burgerparticipatie (i.s.m. Cultuurdienst)
 • het fungeren als spreekbuis tussen de gemeente en de verenigingen en tussen de verenigingen en ‘derden
 • het stimuleren van de samenwerking tussen verenigingen
 • het organiseren van het open cultuurplatform en het uitvoeren van de beslissingen genomen door het open cultuurplatform

Heb jij een vraag of opmerking voor de cultuurraad? Je kan deze doorgeven via mail naar cultuurdienst@lebbeke.be of rechtstreeks aan de leden van de raad. Deze mailadressen vind je in het overzicht hieronder.

Ook tijdens een Open Cultuurplatform of één van de praatcafés kunnen vragen gesteld of opmerkingen gegeven worden.

De cultuurraad neemt alle vragen en opmerkingen mee naar hun vergaderingen en probeert zo snel mogelijk een antwoord te bezorgen.

Luc Vermeiren

(voorzitter)

lvrmrn@cs.com

Walter De Rop

(ondervoorzitter)

walterderop@telenet.be

Sofie Smets

(secretaris)

foto.smets@telenet.be

Patrick Lelie

(penningmeester)

patrick.lelie@chirosonneveld.be

Carla Renneboog

(lid en afgevaardigde in academieraad)

renneboogcarla@hotmail.com

Rudy Putteman

(lid)

info@incar-dansspektakel.be

Samenstelling

 • Luc Vermeiren

  Voorzitter
 • Walter De Rop

  Ondervoorzitter
 • Sofie Smets

  Secretaris
 • Patrick Lelie

  Penningmeester
 • Carla Renneboog

  Afgevaardigde academieraad
 • Rudy Putteman

  Lid