Adviesraden

Het schepencollege en de gemeenteraad worden voor het nemen van hun beslissingen bijgestaan door een aantal adviesraden.
Elke adviesraad houdt zich bezig met een bepaald domein van het beleid.

Doorgaans is een adviesraad samengesteld uit vertegenwoordigers van verenigingen, deskundigen, geïnteresseerde burgers en politieke mandatarissen.
De adviesraden vergaderen op regelmatige tijdstippen en brengen adviezen uit over materies die het schepencollege of de gemeenteraad hen voorleggen en kunnen ook zelf vrij adviezen formuleren.

Momenteel worden de adviesraden, naar aanleiding van de nieuwe legislatuur, opnieuw samengesteld.