Afval verbranden

Nog steeds stoken heel wat mensen hun afval zelf op, zowel binnen als buiten, via allesbranders, tuinkacheltjes of met een open vuur. Dit is nochtans ten strengste verboden. Logisch, want de stoffen die vrijkomen zijn erg schadelijk voor de gezondheid. Bovendien zadel je je buren op met ernstige geur- en rookhinder.

Door de ongecontroleerde verbranding van afvalstoffen bij te lage temperatuur komen giftige gassen en zware metalen zoals kwik, cadmium en lood vrij. Ze ontstaan bij het verbranden van plastic, maar ook bij de verbranding van zogezegd onschadelijke stoffen als papier en groenafval.

Verder kan de verbranding op privaat domein makkelijk aanleiding geven tot een ongecontroleerde brandhaard. Eén moment van onoplettendheid is voldoende.

En je hoeft je afval helemaal niet te verbranden! Er zijn voldoende alternatieven.
Voorkom afval: kies voor herbruikbare verpakkingen, kleef een antireclamesticker op je brievenbus, kies voor retourflessen, sorteer afval, ga naar het containerpark, composteer, versnipper houtafval en gebruik het als bodembedekker, ….

Op de website www.lne.be/stook-slim vind je informatie en tips rond dit thema.

Bij overtreding wordt proces-verbaal opgesteld door de politie.
Bel bij sluikverbranding de lokale politie op 052/46 83 83.