Belasting op drijfkracht

Jaarlijkse belasting per eenheid of per breuk van kilowatt gevestigd op de motoren gebruikt voor nijverheids-, landbouw- en handelsdoeleinden, evenals op deze gebruikt door de beoefenaars van vrije beroepen, ongeacht de krachtbron welke deze in beweging brengt.