Belasting op het gebruik van het openbaar domein voor het plaatsen van terrassen en tenten

Particulieren en bedrijven die tijdelijk een deel van het openbare domein willen gebruiken om een terras of tent te plaatsen, dienen dit aan te vragen bij het lokaal bestuur. 

Het plaatsen van een terras of tent op het openbaar domein is verboden, tenzij daartoe een schriftelijke en voorafgaande vergunning van het college van burgemeester en schepenen werd afgeleverd.

Er is een vrijstelling van belasting voor een terras of tent die wordt opgesteld ter gelegenheid van wijkfeesten, braderieën en soortgelijke activiteiten, en die maximaal drie dagen is opgesteld. De aangifteplicht blijft wel van toepassing.