Bermgrachten

Het gemeentebestuur kiest voor het maximale behoud van open bermgrachten. Dit is nodig om overstromingen te voorkomen. Een open bermgracht of waterloop kan meer water bufferen dan een overwelfde bermgracht of waterloop. Het water wordt er trager afgevoerd en heeft de kans om in de bodem te dringen. Daarom worden overwelvingen sterk ontraden en slechts beperkt toegestaan.

Voor het overwelven van bermgrachten heb je een omgevingsvergunning nodig. Het leveren en plaatsen van buizen in bermgrachten naast gemeentewegen gebeurt door de technische dienst op kosten van de aanvrager. Meer informatie bij de technische dienst via 052/46 82 50.

Wat zijn bermgrachten?

Bermgrachten bevinden zich naast openbare wegen en buurtwegen.
Ze horen bij de weg omdat ze zorgen voor de afwatering van het regenwater en van het afvalwater indien er geen riolering aanwezig is. Het beheer van de bermgrachten wordt uitgevoerd door de beheerder van de weg. In de gemeente zijn er gemeentewegen, die beheerd worden door het gemeentebestuur en gewestwegen, die beheerd worden door de diensten van het Vlaamse gewest.