Bodemattest

Voor er een overeenkomst voor overdracht van gronden (verkoop, schenking, langdurige huur ….) kan worden afgesloten, moet de overdrager (verkoper) of de notaris bij de Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) een bodemattest aanvragen.

Het bodemattest geeft aan of het perceel is opgenomen in het register van verontreinigde gronden, het doet ook uitspraak over mogelijke historische bodemverontreiniging (gemengde en/of nieuwe bodemverontreiniging) en maakt een overzicht van de documenten betreffende de bodemverontreiniging.

Aanvraagformulier bodemattest via de website van OVAM.