Bouwovertredingen

Handhavingsbeleid

Als eigenaar of gebruiker van een stuk grond, een huis, een tuin of een bedrijf, heb je al eens plannen of ideeën om daar iets mee te doen. Je wil bijvoorbeeld bijbouwen, verbouwen, een huis opsplitsen in appartementen of een schuur ombouwen tot een praktijkruimte. Maar … het is niet omdat je iets wil doen, dat je dat ook zomaar kan of mag doen. Om werken of aanpassingen uit te voeren aan je huis, tuin, terrein of bedrijf, heb je vaak een toelating nodig.

Dit is meestal een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen. Wanneer je je niet houdt aan de regelgeving, dan bega je een stedenbouwkundige overtreding.

Stedenbouwkundige overtreding

Als je je niet houdt aan de regels van omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen, bega je een stedenbouwkundige overtreding.
Bijvoorbeeld wanneer:

  • Je werken of handelingen uitvoert zonder omgevingsvergunning wanneer die verplicht is.
  • Je wel een omgevingsvergunning hebt verkregen, maar de plannen of voorwaarden niet naleeft. 
  • Je als eigenaar toestaat dat iemand anders zo’n overtreding begaat op of aan jouw eigendom.

Gemeente Lebbeke heeft de handen in elkaar geslagen met de Dienstverlenende Vereniging DDS om bestaande en toekomstige stedenbouwkundige overtredingen aan te pakken.

Onderaan de pagina kan je de informatiebrochure over het intergemeentelijke handhavingsbeleid en de intergemeentelijke handhavingsprioriteiten voor stedenbouwkundige overtredingen terugvinden.

Handhavingsplan voor de aanpak van stedenbouwkundige overtredingen

De gemeenteraad heeft een intergemeentelijk handhavingsplan goedgekeurd voor de aanpak van zo’n stedenbouwkundige overtredingen. Dit handhavingsplan kan je nalezen onderaan de pagina. 

Gevolgen

Stedenbouwkundige overtredingen kunnen zware gevolgen hebben. Zij kunnen aanleiding geven tot stillegging van de werken, geldboetes of gerechtelijke of bestuurlijke procedures waarbij je tot herstel kan verplicht worden.

Lees dus zeker deze brochure als:

  • Je aanpassingen of werken wenst uit te voeren aan je huis, tuin, terrein of bedrijf
  • Je stedenbouwkundige overtredingen hebt begaan of toegestaan.

 

Vermoedelijke bouwovertreding melden

Een melding van een vermoedelijke bouwovertreding kan (bij voorkeur via e-mail) worden bezorgd aan:

  • Dienst Ruimtelijke Ordening Gemeente Lebbeke: ruimtelijkeordening@lebbeke.be of via een schrijven gericht aan gemeentebestuur Lebbeke, dienst ruimtelijke ordening, Flor Hofmanslaan 1, 9280 Lebbeke.
  • Cel Handhaving DDS Streekregisseurs: handhaving-ro@dds-streekregisseurs.be of via een schrijven gericht aan DV DDS, t.a.v. Cel Handhaving, Handhaving Ruimtelijke Ordening, Bevrijdingslaan 201, 9200 Dendermonde.

Een adres en of kadastrale gegevens, korte omschrijving en bij voorkeur enkele foto’s zijn essentieel bij het indienen van een klacht opdat de klacht kan onderzocht worden.

Bezorg bij het indienen van een klacht je contactgegevens (en e-mailadres) waarop wij u kunnen informeren omtrent de behandeling van uw klacht.

Voor dringende interventies na de kantooruren en in het weekend neem je contact op met de lokale politie. Zij zijn eveneens bevoegd voor deze materie.