Ruimtelijke ordening

De dienst ruimtelijke ordening staat in voor het behandelen van volgende aanvragen:

 • Omgevingsaanvraag voor 
  • stedenbouwkundige handelingen
  • het exploiteren van ingedeelde inrichtingen of activiteiten
  • kleinhandelsactiviteiten
  • vegetatiewijzigingen
  • verkavelen en bijstellen van verkavelingen
 • Stedenbouwkundige attesten
 • Planologische attesten
 • Inzage en afschrift van bouw- en verkavelingsdossiers
 • Preadviezen

De dienst ruimtelijke ordening staat in voor het ruimtelijk beleid op planniveau zoals:

 • Gewestplan
 • Gemeentelijk structuurplan
 • Ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • Stedenbouwkundige verordeningen
 • Gecoro
 • Opmaak en beheer van het
  • Vergunningenregister
  • Plannenregister
  • Onbebouwd percelenregister
 • Uittreksels uit het vergunningenregister ten behoeve van notarissen en vastgoedmakelaars

 

 

Contact & openingsuren

Adres
Flor Hofmanslaan 19280Lebbeke
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
052/46 82 58
E-mail
ruimtelijkeordening@lebbeke.be

Openingsuren

Vandaag

zijn wij open van 8.30tot 12u

Morgen

zijn wij open van 8.30tot 12u

Maak vooraf een afspraak wanneer je wilt langskomen. 

Alle openingsuren