Burgerlijk wetboek

Het Burgerlijk Wetboek is de belangrijkste regeling m.b.t. het Belgisch privaatrecht en bevat heel wat rechtstakken zoals het personen- en familierecht, goederenrecht en verbintenissenrecht. Omdat het wetboek op heel wat materies tekortschiet wordt het nog steeds aangevuld met nieuwe, bijzondere, wetten die primeren op het algemene burgerlijk recht.

In de ruimtelijk ordening wordt er van het Burgerlijk Wetboek toepassing gemaakt met betrekking tot de gemene muren, lichten en zichten, waterafloop en recht van uitweg.