Buurtfeest

Een buurtfeest wordt georganiseerd voor een bepaalde buurt en richt zich uitsluitend tot de bewoners van deze buurt. De organisatoren van het buurtfeest zijn zelf gedomicilieerd in de buurt.

Een buurt kan bestaan uit een straat, een duidelijk afgebakend gedeelte van een straat of uit meerdere straten met een organische eenheid, bv. een wijk.

Vindt je buurtfeest plaats op het openbaar domein? Dan moet je het melden aan het evenementenloket via onderstaand formulier.

Je aangifte dient tijdig binnen te zijn: 

  • Voor evenementen met meer dan 500 aanwezigen ten laatste drie maanden voor het evenement.
  • Voor evenementen met minder dan 500 aanwezigen ten laatste twee maanden voor het evenement.

Online aanvragen

Ook interessant