Buurtfeest

Een buurtfeest wordt georganiseerd voor een bepaalde buurt en richt zich uitsluitend tot de bewoners van deze buurt. De organisatoren van het buurtfeest zijn zelf gedomicilieerd in de buurt.

Een buurt kan bestaan uit een straat, een duidelijk afgebakend gedeelte van een straat of uit meerdere straten met een organische eenheid, bv. een wijk.

Online aanvragen