Circus

Om een circusvoorstelling te mogen geven, is de toestemming van het college van burgemeester en schepenen vereist. Een aanvraag kan digitaal via het formulier hieronder, ten laatste twee maand voorafgaand aan de voorstelling.

De eisen voor toelating vind je in het document Circus voorwaarden en gunning. De oppervlakte van het beschikbare terrein is 1.500 m². Je moet zelf elektriciteit en water voorzien.

De gemeente Lebbeke geeft slechts toelating aan 2 circussen per jaar.