Circus

Om een circusvoorstelling te mogen geven, is de toestemming van het college van burgemeester en schepenen vereist. Een aanvraag kan digitaal via het formulier hieronder, ten laatste twee maand voorafgaand aan de voorstelling, wanneer er meer dan 500 mensen verwacht worden, is dat drie maand voorafgaand aan de voorstelling. De gemeente Lebbeke geeft slechts toelating aan 2 circussen per jaar.

De eisen voor toelating vind je in hieronder.

Terrein

Het beschikbare gemeentelijke terrein is gelegen langs de Flor Hofmanslaan, ter hoogte van het Chiroterrein.
De oppervlakte van het beschikbare terrein is 1.500 m².
Het circus voorziet zelf elektriciteit en water voorzien. 
Conform het politieadvies mag er geen openbare weg worden ingenomen en moet één toegangsweg tot het Chirolokaal vrij zijn (zie plan).

Veiligheid

Het circus stuurt een recent verzekeringsattest en een recente keuring van de elektriciteit - jaartal mag weg(er staat nu 2019, maar dat is bijna achterhaald denk ik?) mee met de aanvraag.
De brandweer kan en mag een controlebezoek uitvoeren vooraleer het circus plaatsvindt.

Netheid

Bij vertrek van het circus moet de standplaats in zijn oorspronkelijke staat worden achtergelaten: er mogen geen beschadigingen zijn aangebracht en het terrein moet vrij zijn van afval. Het circus neemt dus zijn afval mee en vervoert het naar locatie, bestemd voor afval of naar een afvalverwerkende firma.

Dierenwelzijn

Indien het circus dieren heeft, moet het zich houden aan de voorwaarden inzake dierenwelzijn zoals beschreven in het KB van 2 september 2005. Daarnaast geldt ook de dierenwelzijnswet van 1986. De toelating van het college van burgemeester en schepenen vervalt automatisch indien blijkt dat het circus de voorwaarden van het KB en de dierenwelzijnswet niet naleeft.
De dieren beschikken permanent over vers drinkwater en de nodige beschutting.

Publiciteit

Indien het college van burgemeester en schepenen de toestemming voor het circus verleent, wordt ook goedkeuring gegeven voor het plaatsen van publiciteitsborden op de gemeentelijke wegen. Voor publiciteit op gewestwegen moet een afzonderlijke aanvraag gericht worden aan de dienst Wegen en Verkeer, district Aalst, Churchillsteenweg 4a, 9320 Erembodegem.