Decreet rookmelders in woningen

Op 1 januari 2013 trad het decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders in werking. Ook het bijhorende uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2012 werd dan van kracht.

Meer info vindt u via codex.vlaanderen.be