Definitief verblijf

Wanneer thuis wonen moeilijker wordt, kan je een definitieve opname in het wzc overwegen.
Als je kiest voor een definitieve opname in wzc Hof Ter Veldeken, dan wordt dit je nieuwe thuis.

Wie komt in aanmerking voor een definitieve opname?

 • Je bent 65 jaar of ouder
 • Je bent zorgbehoevend
 • Je kan niet meer zelfstandig thuis wonen, ook niet met behulp van thuiszorg diensten.

Hoe verloopt de procedure?

 • Jijzelf of een familielid komen langs op onze sociale dienst. Je brengt jeidentiteitskaart, een klevertje van het ziekenfonds, de gegevens van je contactpersonen en van de huisarts mee.
 • Je kan ook inschrijven via het inschrijvingsformulier
 • We bespreken samen of je wordt ingeschreven op de dringende of op de niet-dringende wachtlijst.
 • Wanneer wordt geopteerd voor de dringende wachtlijst, dan contacteren we je zodra er zicht is op een effectieve opname. De opnameverantwoordelijke zal dan op huisbezoek komen om te beoordelen of je in aanmerking komt voor een opname in definitief verblijf.
 • Als je effectief in aanmerking komt, dan worden verdere afspraken gemaakt voor opname in ons wzc.

Welke kosten zijn inbegren in de dagprijs?

 • hotel- en verblijfskosten
 • bedlinnen
 • incontinentiemateriaal
 • toiletartikelen (zeep, shampoo, tandpasta)
 • tv-distributie
 • animatie
 • kinesitherapie en logopedie voor rvt-bewoners

Welke kosten zijn niet inbegrepen in de dagprijs?

 • dokterskosten en medicatie
 • paramedische kosten voor ROB-bewoners
 • hospitalisatiekosten
 • individuele bijdragen voor het ziekenfonds
 • verzorgingsmateriaal dat niet gedekt is door riziv-forfaits
 • kosten voor hulpmiddelen
 • persoonlijke toiletartikelen die op vraag van de bewoner worden aangekocht
 • pedicure, manicure en esthetische verzorging
 • was persoonlijk linnen
 • vervoerskosten die verband houden met de gezondheid van de bewoner
 • individuele en aanvullende verzekering burgerlijke aansprakelijkheid bewoner
 • frigo (kan gehuurd worden voor 0,35 euro per dag of zelf meegebracht worden)
 • kapper

Wat als je pensioen ontoereikend is om je verblijf te betalen? 

Financiële problemen mogen een opname nooit in de weg staan.
Voor meer informatie kan je terecht bij onze sociale dienst.