Dementie

Zorg voor bewoners met dementie:

Iedere persoon met dementie heeft nood aan aangepaste zorg.
Deze aangepaste zorg proberen we binnen het wzc Hof Ter Veldeken zoveel mogelijk te bieden. We houden rekening met wat de bewoner in het verleden aan wensen geuit heeft door te werken met een wensdossier en vroegtijdige zorgplanning. Ook de familie speelt hierin een cruciale rol.

Door aangepaste zorg en multidisciplinaire werking proberen we fixatie-arm te werken.

Afdeling De Parel, die zich bevindt op het gelijkvloers is volledig ingericht voor bewoners met dementie. Hier kunnen 24 bewoners terecht op één- of tweepersoonskamers. De afdeling is specifiek aangepast, zowel wat betreft infrastructuur als wat betreft activiteiten. De bewoners worden in een huiselijke omgeving gestimuleerd om de dag zo actief mogelijk te beleven.

Aangepaste zorg voor bewoners met dementie wordt echter niet alleen voorzien op de afdeling 'De Parel' gegeven, maar op alle afdelingen binnen het wzc.
De werkgroep dementie zorgt voor de coördinatie en het up-to-date houden van de zorg voor bewoners met dementie binnen het volledige wzc. Deze werkgroep bestaat uit medewerkers van verschillende disciplines met een grote expertise betreffende dementie.

Wil je meer informatie over dementie of over de werkgroep dementie, dan kan je terecht bij onze referentiepersoon dementie, Jan Buydts, via jan.buydts@lebbeke.be of 052/46 91 67.