Eerste hulp bij bosbeheer

Bent u eigenaar of liefhebber van bos? Dan heeft u mogelijk al gehoord van de bosgroep of bent u zelfs lid. De bosgroep is een onafhankelijke vereniging van en voor boseigenaars met als doel hen te ondersteunen bij het bosbeheer. Baas in eigen bos is het basisprincipe van de bosgroep. De bosgroep informeert, adviseert of organiseert, maar de eigenaar beslist altijd zelf over het beheer van zijn bos.

Informatie en advies op maat van uw bos

De bosgroep helpt met vragen over de technische, wettelijke en financiële aspecten van bosbeheer. Ook het opmaken van subsidiedossiers of kapmachtigingen is mogelijk. Daarnaast organiseert de bosgroep regelmatig cursussen of excursies om de leden te informeren over duurzaam bosbeheer. Via een terreinbezoek kan de bosgroep ook op maat van uw wensen en vragen advies geven.

Vaak is het efficiënter en goedkoper om met meerdere eigenaars samen beheerwerken uit te voeren. De bosgroep kan dit co√∂rdineren, waardoor het voor u goedkoper wordt. Jaarlijks organiseert de bosgroep ook gezamenlijke houtverkopen en herbebossingen.

Goedkoper werken uitvoeren in uw bos

Sommige werken in bos zijn niet rendabel, maar komen het bos zelf wel ten goede. De bosgroep biedt hiervoor ondersteuning via de organisatie van bosarbeid. Voorbeelden zijn de bestrijding van ongewenste exoten, het vrijstellen van jonge aanplantingen, de aanleg van een bosrand of onrendabele dunningen en hakhoutbeheer. Voor al deze werken zorgt de bosgroep voor de nodige vergunningen, het maken van plannetjes en uitvoeringsdossiers tot het uitbesteden via gezamenlijke offertevragen en natuurlijk ook de opvolging van de werken. U kan het overzicht van de tarieven opvragen bij de bosgroep.

Lid worden?

Onze gemeente ligt in het werkingsgebied van de bosgroep Midden Oost-Vlaanderen vzw. Lidmaatschap is gratis en geeft u recht op de uitgebreide dienstverlening van de bosgroep. Bovendien krijgt u korting op cursussen die worden georganiseerd.
U kan de bosgroep Midden Oost-Vlaanderen contacteren via 09/267 78 60 of bosgroepmidden@oost-vlaanderen.be. Meer informatie vindt u ook op www.bosgroep.be.