Aangifteformulier belasting op voor publiek toegankelijke verkoopautomaten