Belasting op voor het publiek toegankelijke verkoopautomaten

Handelaars, zelfstandigen of andere personen die een verkoopautomaat willen plaatsen op een voor publiek toegankelijke plaats, dienen dit aan te vragen bij het lokaal bestuur. 

De aanvraag dient ten minste 30 dagen voor ingebruikname te worden ingediend.

Er is een vrijstelling van belasting voor volgende verkoopautomaten (de aangifteplicht blijft wel van toepassing):

  • verkoopautomaten die niet vrij toegankelijk zijn voor het publiek;
  • verkoopautomaten die zich binnen in de handelszaak en alleen bereikbaar zijn tijdens de normale openingsuren van de handelszaak;
  • verkoopautomaten die geplaatst zijn aan de eigen handelszaak;
  • bankautomaten;
  • tankautomaten;
  • automatische ontspanningstoestellen