FAQ: alcohol schenken

Evenementen, fuiven en alcohol zijn nauw met elkaar verbonden. Geen probleem... maar als je een fuif of evenement organiseert is het goed om te weten dat je rekening moet houden met heel wat wettelijke bepalingen omtrent het schenken van alcohol.
Je vindt hieronder een beknopt overzicht van de belangrijkste regels:

Alcoholische dranken mogen niet geschonken, aangeboden of verkocht worden aan jongeren onder de 16 jaar.
Simpel: wie alcohol aanbiedt aan een min 16-jarige, overtreedt de wet.

Gegiste dranken zoals bier en wijn mogen verkocht worden aan wie 16 of ouder is.
Voor sterke (gedistilleerde) drank ligt de leeftijdsgrens op 18 jaar.
Het is niet altijd eenvoudig om te achterhalen welke producten als 'sterke drank' worden beschouwd. Belangrijk om weten is dat niet het alcoholpercentage maar de productiewijze doorslaggevend is. Simpel gezegd komt het hier op neer:
Gedistilleerde drank = sterke drank = verboden onder de 18.
Alcopops zoals bacardi breezers worden bijgevolg als sterke drank beschouwd (omdat er rum in zit, een gedistilleerde drank) en mogen niet geschonken mogen worden aan min 18-jarigen. Hetzelfde geldt voor cocktails.

Om gegiste drank te mogen schenken heb je als fuiforganisator geen vergunning nodig; om sterke drank te schenken wél.
Deze vergunning vraag je aan via jouw aangifte.

Mogen min 16-jarigen achter de bar staan?
Als een jeugdbeweging een fuif geeft en min 16-jarigen betrekt bij de organisatie, dan geldt de wetgeving op het vrijwilligerswerk. Bier tappen op de fuif van de Chiro kan je zien als vrijwilligerswerk. Minderjarigen mogen dit doen als er een volwassen eindverantwoordelijke aanwezig is. In het geval dat er iets fout loopt, wordt deze volwassene verantwoordelijk gesteld. Let wel, onder de 15 jaar mag er niet gewerkt worden, dit valt onder kinderarbeid.

Mag je als fuiforganisator de leeftijd controleren van de aanwezigen?
Als ‘gewone burger’ heb je niet de bevoegdheid om iemands identiteit te controleren. De identiteitskaart vragen mag dus nooit! Het gaat hier trouwens niet over de identiteit, maar enkel de leeftijd die je wil controleren. Aan mensen die een drankje willen bestellen, kan en mag gevraagd worden of ze hun leeftijd kunnen bewijzen. Je leeftijd bewijzen kan overigens ook op andere manieren dan via de identiteitskaart (bibliotheekkaart, treinkaart, lidkaarten, rijbewijs... ). De fuifbezoeker is trouwens vrij om zijn/haar identiteitskaart te tonen. Dit moet dan wel zijn/haar eigen keuze zijn.
Als iemand zijn leeftijd niet wil of kan bewijzen, mag je weigeren om hem/ haar alcoholische drank te schenken.

Mag je alcohol schenken aan iemand in dronken toestand?
Nee, je mag geen alcohol verstrekken aan iemand die in staat van dronkenschap verkeert.