Futureproofed cities

Samen maken we van Lebbeke een gemeente van de toekomst! De gemeente onderneemt vandaag al een heleboel acties, aan velen daarvan kunnen de burgers ook zelf deelnemen. Via de webpagina van FutureproofedCities worden al de inspanningen voor het klimaat gebundeld. Zo kan de gemeente haar besparing op CO2 monitoren, de burgers informeren én enthousiasmeren deel te nemen aan tal van acties voor een meer duurzame leefomgeving.

Want zonder haar burgers, organisaties en bedrijven kan de gemeente de overgang naar een fossielvrije samenleving niet waarmaken. Ze kan wel fungeren als een facilitator, als katalysator voor verandering. Dat is ook de ambitie van de publieke FutureproofedCities pagina. Steden en gemeenten over heel de wereld gebruiken het platform om hun inwoners te betrekken bij wat er in hun gemeente gebeurt voor een klimaatvriendelijke toekomst. Door samen te werken komen we in een stroomversnelling richting een aantrekkelijke, gezonde en duurzame omgeving, ook voor Lebbeke!

Zo kan de gemeente haar besparing op CO2 monitoren, de burgers informeren én enthousiasmeren om deel te nemen aan tal van acties voor een meer duurzame leefomgeving.

Want zonder jullie, onze burgers, organisaties en bedrijven kan de gemeente de overgang naar een fossielvrije samenleving niet waarmaken. Ze kan wel fungeren als een facilitator, als katalysator voor verandering. Dat is ook de ambitie van de publieke FutureproofedCities pagina.

Steden en gemeenten over heel de wereld gebruiken het platform om hun inwoners te betrekken bij wat er in hun gemeente gebeurt voor een klimaatvriendelijke toekomst. Door samen te werken komen we in een stroomversnelling richting een aantrekkelijke, gezonde en duurzame omgeving, ook voor Lebbeke!

Meer info

Lebbeke onderneemt al wel wat acties en maatregelen.

Je vindt ze via onderstaande link: 

https://dds.futureproofed.com/