Garageverkopen en rommelmarkten

Wat

Garageverkopen en rommelmarkten vallen onder occasionele verkopen met een niet-commercieel karakter door particulieren van hun eigen goederen (art.6 KB 24-09-2006).
Indien een professionele rommelmarktverkoper op de rommelmarkt wenst te staan, moet hij een machtiging ambulante handel hebben.

Een garageverkoop vindt volledig plaats op opritten en/of in garages, er is dus geen inname van het openbaar domein, ook niet van het voetpad. 

Op gewestwegen zijn rommelmarkten niet toegelaten.

Procedure

Vul onderstaand aanvraagformulier ten laatste 2 maanden vóór het evenement in. Verwacht je meer dan 500 deelnemers, vul je het ten laatste 3 maanden vóór het evenement in. 

Het indienen van een aanvraagformulier houdt niet in dat je de toelating voor de organisatie van de garageverkoop/rommelmarkt hebt verkregen. De aanvraag wordt eerst nauwkeurig door de gemeentelijke diensten, brandweer en politie onderzocht. Vervolgens wordt hun advies voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Het college neemt de uiteindelijke beslissing over het dossier. Zodra deze beslissing er is, word je hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.