Garageverkopen en rommelmarkten

Wat

Garageverkopen en rommelmarkten vallen onder occasionele verkopen met een niet-commercieel karakter door particulieren van hun eigen goederen (art.6 KB 24-09-2006).
Indien een professionele rommelmarktverkoper op de rommelmarkt wenst te staan, moet hij een machtiging ambulante handel hebben.

Procedure

Stuur het volledig ingevulde formulier, dat je hieronder vindt en een bijhorende plattegrond naar evenementenloket@lebbeke.be.

Indienen gebeurt ten laatste 1 maand vóór het evenement

Het indienen van een aanvraagformulier houdt niet in dat je de toelating voor de organisatie van de garageverkoop/rommelmarkt hebt verkregen. De aanvraag wordt eerst nauwkeurig door de gemeentelijke diensten, brandweer en politie onderzocht. Vervolgens wordt hun advies voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Het college neemt de uiteindelijke beslissing over het dossier. Zodra deze beslissing er is, word je hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.