Gelijke kansen

Onze samenleving wordt superdivers. Ook lokaal zien we deze evolutie. Die brengt veranderingen in het samenleven met zich mee: je gaat anders nadenken, je gaat anders met elkaar om.

Diversiteit gaat over àlle verschillen tussen mensen: afkomst, gender, leeftijd, religie, sociale klasse,… Maar vooral ook over wat ons bindt. Er is immers niet alleen diversiteit tussen groepen en gemeenschappen, maar ook binnen groepen en gemeenschappen.

Als lokaal bestuur zoeken we naar verbinding. We kiezen er bewust voor om al onze burgers te informeren en sensibiliseren over de uitdagingen van de verschillende deelgroepen binnen onze lokale gemeenschap. Daarnaast geven we hen een stem en een gezicht en vergroten wij hun zichtbaarheid.

We vertellen hiermee een verhaal van gemeenschap, inclusie, kleur, veiligheid en verdraagzaamheid. Al onze burgers hebben hier recht op. Al onze burgers zijn gelijkwaardig.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?