Sociale dienst

Het is de taak van het OCMW om iedereen, ongeacht afkomst, ideeën, godsdienstige en ideologische overtuiging te helpen bij het oplossen of verbeteren van een crisissituatie, waarin hij of zij zich kan bevinden.

De sociale dienst onderzoekt hoe de betrokkene het best geholpen kan worden. Je kan zowel op kantoor als thuis geholpen worden door de maatschappelijk werk(st)er.
De dienstverlening is gratis.

Het OCMW en in het bijzonder de sociale dienst zijn altijd gehouden aan het beroepsgeheim.

Je kan bij de sociale dienst terecht met om het even welke hulpvraag bij de maatschappelijk assistent met permanentie.
Als er een hulpverleningstraject wordt opgestart, wordt een vaste maatschappelijk assistent verantwoordelijk zijn voor jouw dossier.

Cliënten met een lopend hulpverleningstraject kunnen terecht bij hun maatschappelijk assistent op afspraak. In dringende gevallen kunnen cliënten met een lopend hulpverleningstraject terecht bij de maatschappelijk assistent van permanentie.