Gewestplan Dendermonde

Dit plan legt alle zoneringen voor het grondgebied Lebbeke vast.

In Vlaanderen bepalen bestemmingsplannen wat er met de ruimte mag gebeuren. Deze plannen leggen voor specifieke percelen de bestemming vast (bv. wonen, landbouw, bedrijvigheid) en koppelen hieraan stedenbouwkundige voorschriften. Bestemmingsplannen zijn onder meer:

Andere manieren om bouwvoorschriften vast te leggen, zijn verkavelingsvoorschriften en stedenbouwkundige verordeningen. Lebbeke is gelegen binnen de omschrijving van het gewestplan Dendermonde dat werd goedgekeurd bij koninklijk besluit van 7 november 1978. De bestemming van het gewestplan kan wijzigen door de opmaak van bijzondere plannen van aanleg (vroeger) en ruimtelijke uitvoeringsplannen. Als u wil weten in welke zonering een woning of perceel gelegen is, kunt u het gewestplan Dendermonde inkijken bij de dienst ruimtelijke ordening. Ook andere bestemmingsplannen kunt u hier inkijken.
U kunt het gewestplan ook online raadplegen via deze link.

Enkel de gedrukte versie op stafkaart 1:25000 is rechtsgeldig.

Digitale versies in GIS-systemen kunnen aanzienlijke fouten vertonen en moeten met de nodige omzichtigheid geïnterpreteerd worden.