Hemelwater- en droogteplan

Hemelwater- en droogteplan

De klimaatverandering stelt Vlaamse steden en gemeenten voor nieuwe uitdagingen. Dat hemelwater altijd en in de juiste hoeveelheden beschikbaar is, is niet meer van zelfsprekend. Wat we vandaag beschouwen als extreem, zal in de toekomst normaliteit worden.

Steden en gemeenten in heel Vlaanderen maken zich klaar voor deze nieuwe uitdagingen.

In het kader van de opmaak van een hemelwater- en droogteplan (HWDP) wil de gemeente Lebbeke een ambitieuze en toekomstgerichte gebiedsdekkende visie uitwerken waarbij expliciet gestreefd wordt om het risico op wateroverlast en droogte te verminderen. De focus ligt hier telkens op het hemelwater zo veel mogelijk ter plaatse te houden en te hergebruiken. Enkel als dit niet mogelijk is, mag het water vertraagd worden afgevoerd. Om dit doel te bereiken, wordt een participatief proces doorlopen waarbij de verschillende stakeholders die betrokken zijn bij het watersysteem van Lebbeke werden bevraagd.

Je vindt het plan onderaan deze pagina.