Hoe verloopt het project?

Stap 1: Inschrijven voor renovatieadvies

Om duurzaam en slim te verbouwen, is objectief advies van een onafhankelijk expert geen overbodige luxe. Er zijn een heleboel beslissingen te nemen wanneer je gaat verbouwen, zeker als je het op een duurzame manier wilt doen. Een eerste belangrijke stap is dus om een overzicht te krijgen van welke werken je best laat uitvoeren. Daar kan het gratis renovatieadvies je alvast op weg helpen. Inschrijven voor dit renovatieadvies kan online via www.bouwwijs.be.

Nadat je je hebt aangemeld voor duurzaam bouwadvies via www.bouwwijs.be neemt een medewerker van de MilieuAdviesWinkel binnen de drie werkdagen contact met je op. Indien nodig zal een plaatsbezoek van de renovatieadviseur worden ingepland.

Dit advies is gratis. De Provincie Oost-Vlaanderen en Lebbeke nemen de kosten samen ten laste. Advies aanvragen verplicht je tot niets. Je krijgt gratis een deskundig advies. Deze info kan je nadien omzetten in effectieve renovatiewerken al dan niet met de begeleiding van een BENOvatiecoach.

Stap 2: Renovatieadvies aan huis door adviseur MAW

Een eventueel plaatsbezoek duurt ongeveer een uur tot anderhalf uur. Er wordt prioritair aandacht gegeven aan duurzame ingrepen. Welke renovatie-ingrepen zijn aangewezen om jouw woning klaar te stomen voor de toekomst? Het advies gaat van isolatie over duurzame verwarmingstechnieken tot hemelwatergebruik. Daarnaast gaat de adviseur ook in op jouw vragen, geeft hij richtprijzen mee en stelt hij een stappenplan met prioriteiten op (welke zaken pak je best vandaag al aan).

In de rand wordt er ook gekeken naar woningkwaliteit o.a. is er een vochtprobleem, is de elektriciteit veilig, is de verwarming in orde, enz.

Op het einde van het plaatsbezoek geef je te kennen of:

  • je interesse hebt voor begeleiding door een BENOvatiecoach;
  • je nog twijfelt over begeleiding door een BENOvatiecoach;
  • je blij bent met het bezoek/verslag maar op dit moment geen begeleiding wenst.

Stap 3: Adviesverslag van MAW

Ongeveer één week na het bezoek van de renovatieadviseur ontvang je een uitgebreid adviesverslag. In het verslag vind je het stappenplan met de renovatie-ingrepen voor jouw woning die al besproken werden. Voor elke stap wordt de prioriteit van de ingreep aangegeven en krijg je een persoonlijk advies en inschatting van de kosten. Op die manier kan je alles nog eens rustig nalezen en bekijken wat je met jouw budget kan opstarten.

Verder mag je rekenen op een uitgebreid pakket met technische informatiefiches voor zaken die voor jouw woning prioritair zijn.

Het verslag is inbegrepen bij het renovatieadvies aan huis. Bovendien is dit alles vrijblijvend: je bent niet verplicht om na dit advies ook effectief over te gaan tot uitvoering van één of meer renovatiewerken.

Stap 4: Begeleiding en ontzorging door Energiehuis BEA (BENOvatiecoach)

Gaf je te kennen interesse te hebben voor opvolging of nog te twijfelen dan word je binnen de week (nadat je het verslag en de technische fiches hebt ontvangen) opgebeld door de BENOvatiecoach van Energiehuis BEA om verder concreet af te spreken. Wens je alsnog geen begeleiding, dan staat het je nog steeds vrij om dit te melden.

Gaf je aan blij te zijn met het bezoek/verslag en de technische fiches maar stap je (nog) niet in het traject dan word je opgebeld door je lokaal bestuur om te vragen of er onduidelijkheden zijn of waarom je twijfelt. Na dit gesprek sluis je alsnog door naar een BENOvatiecoach of wordt alles administratief afgesloten – in het laatste geval word je niet langer opgebeld of gecontacteerd.

Stap 5: Start renovatietraject met begeleiding

Heb je besloten om in te gaan op de begeleiding en ontzorging van Energiehuis BEA gedurende de renovatiewerken? Dan starten deze nu. De BENOvatiecoach van Energiehuis BEA zal je helpen en ondersteunen van begin tot eind van de renovatiewerken en zelfs erna. De begeleiding gebeurt hoofdzakelijk telefonisch, via videogesprek of mail, indien nodig komt de BENOvatiecoach ook nog op huisbezoek. Ze helpen je met kiezen van de juiste ingrepen afhankelijk van je budget, het opvragen en vergelijken van offertes, kiezen van de juiste aannemer, opvolging van de werken enz.

Stap 6: Aanvraag premies

De overheid voorziet naast de begeleiding door een BENOvatiecoach ook heel wat financiële stimuli om jouw investeringen voor energiebesparende renovatiewerken te bekostigen: premies en subsidies via de netbeheerder, een totaalrenovatiebonus, een vermindering van de onroerende voorheffing enz.

De BENOvatiecoach staat je bij om na de oplevering van de werken ook de eventuele premies aan te vragen waarvoor je aanmerking komt.