Huis-aan-huisinzameling van grofvuil

Grofvuil wordt huis aan huis ingezameld.
Alle huishoudelijk afval dat u niet in een restafvalzak of afvalcontainer kan stoppen is grofvuil: huisraad, meubels, vloerbekleding, …

Procedure

U maakt een afspraak met de intercommunale Verko (052/25 18 34) voor de datum van de ophaling. U zet de goederen op de afgesproken datum buiten: maximum 5 voorwerpen of bundels samengebonden grofvuil, waarbij het gewicht van één voorwerp of bundel maximum 70 kg mag zijn, en maximum 1 m³ groot per bundel. U kleeft op één van de 5 aangeboden voorwerpen of bundels de speciale grofvuil-sticker. Deze stickers zijn te koop op het Administratief Centrum.

Zo lang de diensten omwille van de coronacrisis gesloten zijn, kan u een grofvuil sticker aankopen door 24 euro (of een veelvoud) te storten op rekening BE18 0910 0029 4665 BIC GKCCBEBB met vermelding ‘grof vuil – en uw naam’.

Stuur daarbij ook een mail naar financieledienst@lebbeke.be met uw contactgegevens (liefst een gsm-nummer). Dan nemen we na ontvangst zo snel mogelijk contact hoe we u deze sticker zo vlot mogelijk kunnen bezorgen.

Bedrag

De grofvuilsticker kost 24 euro.

Uitzonderingen

Goederen die in goede staat zijn, kan u aan een kringwinkel bezorgen (meubelen, kleding, schoenen en elektrische apparaten).
Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA), glas en autobanden kan u niet laten ophalen. Deze brengt u naar het containerpark.
Bouw- en sloopafval is geen grofvuil. Deze brengt u ook naar het containerpark.

Meer info

dds-verko.be
052/25 18 34