Kan ik een renteloze lening aangaan via Energiehuis BEA?

Het Vlaams Energieagentschap biedt een mogelijke financiering voor energiebesparende ingrepen.
Aan de hand van de Vlaamse Energielening kan je mogelijk tot 15.000 euro renteloos lenen, terug te betalen over maximum 10 jaar. Dit kan je de nodige financiële middelen geven om de gewenste werken toch uit te voeren. Voor meer informatie over dit financieringssysteem kan je steeds bij Energiehuis BEA terecht.

Deze financieringsmaatregel is enkel geldig voor een uitgebreide doelgroep:

  • personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1);
  • gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen van maximaal 31.550 euro, verhoogd met 1.650 euro per persoon ten laste (er wordt gekeken naar het inkomen van 2017, aanslagjaar 2018);
  • gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen van maximaal 19.105,58 euro, verhoogd met 3.536,95 euro per persoon ten laste (er wordt gekeken naar het inkomen van 2018, aanslagjaar 2019);
  • personen die in schuldbemiddeling zitten of
  • personen die recht hebben op een verwarmingstoelage van het OCMW.

Energiehuis BEA verwerkt elke aanvraag discreet en bekijkt voor elk specifiek geval wat financieel mogelijk is.