Voor wie?

Het kinderdagverblijf is er voor kinderen die nog niet naar school gaan, vanaf de leeftijd van 6 weken tot ze volledige dagen naar school gaan (maximumleeftijd is 3 jaar).

In ons kinderdagverblijf werken we met verticale groepen: vier groepen van 13 of 14 kinderen waar baby's, kruipers en peuters samen verblijven. 

We houden rekening met het individueel ritme van het kind. De begeleidsters respecteren het ritmepatroon, de rust- en voedingsgewoontes. Met het aanbieden van aangepast speelgoed, vrije en geleide activiteiten en via het stimulerend inrichten van de leefgroepen willen wij de kinderen de kans geven volop te exploreren en te experimenteren.
Ook het stimuleren van de zelfredzaamheid bevordert hun ontwikkeling.

Door een kindvriendelijke houding en de betrokkenheid bij de dagelijkse begeleiding van de kinderen leren de begeleiders en de kinderen elkaar kennen.
Hierdoor kunnen de kinderen aangeven wat hun behoeften zijn en ervaren ze ook dat hierop ingespeeld wordt. Het is belangrijk om een vertrouwde omgeving te creëren waar het kind zich veilig en geborgen voelt, een plaats waar het kind zelfvertrouwen krijgt.