Kinderdagverblijf

Het kinderdagverblijf heeft een capaciteit van 64 plaatsen, de toewijzing van de opvangplaatsen gebeurt volgens de reglementering van Kind en Gezin.