Lokaal Overleg Kinderopvang

Op het Lokaal Overleg Kinderopvang adviseren vertegenwoordigers en gebruikers van verschillende initiatieven het lokaal bestuur over kinderopvang en buitenschoolse activiteiten. Er zijn verplichte adviezen, maar de raad kan ook zelf adviezen formuleren. Het is ook het forum waar afspraken gemaakt worden over het Lokaal Loket Kinderopvang.

Het Lokaal Overleg Kinderopvang vergadert minstens drie keer per jaar. Bijkomend kunnen ad-hocwerkgroepen aan de slag gaan.