Missie en visie

Onze missie

  • We zijn een open (t)huis voor ouderen met een zorgbehoefte. We bieden professionele, warme en persoonsgerichte zorg aan tegen een betaalbare prijs. Mensen met dementie vinden bij ons een geborgen onderkomen.

  • We vertrekken vanuit de levensverhalen van onze bewoners, houden maximaal rekening met hun wensen en stemmen onze werking daar op af.

  • We focussen ons op leven en beleven. We respecteren de autonomie van onze bewoners en proberen hun zelfredzaamheid te behouden of verder te ontwikkelen. We bieden zinvolle en plezierige activiteiten aan en stimuleren sociale contacten en ontmoeting binnen- en buitenshuis.

  • De dialoog met onze bewoners, hun mantelzorgers en onze professionele partners is voor ons een belangrijk werkinstrument. Onze vrijwilligers zijn onmisbare schakels in ons woonzorgcentrum.

Onze visie en kernwaarden
Respect - Me ons kinde klappen

Elke bewoner kan zichzelf zijn. Hij kan rekenen op zorg en ondersteuning op maat. We vertrekken daarbij van wat hij zelf kan en wil. We praten open met elkaar. Wanneer we een afspraak maken of een belofte doen, komen we die na.


Mantelzorgers kunnen hun naaste met een gerust hart aan ons toevertrouwen. Zij zijn belangrijke partners voor ons. We appreciëren hun ondersteuning en creëren ruimte voor hun helpende handen. Als ze dat wensen proberen wij hen maximaal te ontzorgen. We staan open voor hun vragen en suggesties.


Als collega’s weten dat we dat we elkaar nodig hebben en waarderen we elkaar. We hebben vertrouwen in elkaars expertise. We luisteren naar elkaar en staan open voor elkaars feedback.


Zorgzaamheid - Ge komt ie niks te ket

Elke bewoner krijgt oprechte aandacht van ons. We merken snel op wanneer een bewoner (extra) zorg of ondersteuning nodig heeft. We bieden dit proactief aan, zonder betuttelend te zijn.


Mantelzorgers ervaren dat we attent zijn en naar hen uitreiken. We zijn te allen tijde bereikbaar en beschikbaar voor hen. We geven hen een correct en gefundeerd antwoord op elke vraag en verwijzen hen door wanneer dat nodig is.


Als collega’s zijn we gericht op elkaar. We tonen interesse voor elkaar. We helpen elkaar waar nodig. Elke medewerker draagt er toe bij dat zijn collega’s zich goed voelen op de werkvloer.

Verantwoordelijkheid - Op ons kinde stout goun

Elke bewoner behoudt zo veel mogelijk de regie over zijn eigen leven. We respecteren zijn zelfbeschikking. We stellen ons op als gelijkwaardige partners. We zetten stappen om te evolueren naar een ja-cultuur (binnen de wettelijke kaders). Mantelzorgers ervaren dat wij plichtsbewust het nodige doen om goede zorg te bieden aan hun naaste. Loopt het soms eens mis, dan stemmen wij in open communicatie met elkaar af. Als collega’s tonen wij inzet en betrokkenheid voor ons eigen werk én voor het geheel van onze werking We proberen steeds oplossingsgericht te werken. Niet in de plaats van onze bewoners, maar altijd mét hen en met hun mantelzorgers. Samen streven we eenzelfde doel na: persoonsgerichte zorg.


Verbinding - Wouël’n trekken ie oun ieë(n) zieël


Het levensverhaal van elke bewoner wekt onze interesse. We maken authentiek en oprecht contact met onze bewoners. We bouwen actief aan een goed groepsgevoel. We proberen onze bewoners ook te verbinden met de buurt.


Mantelzorgers en bezoekers ervaren dat we werk maken van een goed contact. We vinden het belangrijk dat ze graag op bezoek komen en zich thuis voelen. We stimuleren dat bestaande relaties behouden blijven. We nodigen mantelzorgers uit om mee te be-leven en betrekken hen graag bij het individuele zorgproces van hun naaste.


Als collega’s werken we nauw samen. We (h)erkennen elkaars kwaliteiten en tillen elkaar naar een hoger niveau. Elke medewerker draagt persoonlijk bij aan een aangename werksfeer. We gaan professioneel om met meningsverschillen en conflicten. We bouwen een ruim en divers netwerk uit en doen een beroep op externe partners om onze missie waar te maken.