Omgevingsvergunning nodig?

Voor het houden van dieren heb je in sommige gevallen een omgevingsvergunning nodig. Om te weten te komen welke procedure je moet volgen is het belangrijk om eerst zelf na te gaan tot welke klasse jouw activiteit hoort op basis van de meest recente indelingslijst van Vlarem II.

Een hulpmiddel bij het bepalen van de klasse, is de Milieuvergunningenwegwijzer. Meer info over hoe u een omgevingsvergunning moet aanvragen kan u vinden op het omgevingsloket