Onderhoud braakliggende terreinen

Het gemeentebestuur en de lokale politie worden heel regelmatig geconfronteerd met klachten over braakliggende percelen die niet worden onderhouden. Op sommige percelen komen de distels e.d. bijna tot okselhoogte. Dit is niet prettig voor buren die een groot deel van hun vrije tijd spenderen aan het onkruidvrij houden van hun tuin.

Daarom roepen we alle eigenaars, huurders of pachters van braakliggende percelen, op om hun eigendommen regelmatig te (laten) maaien. Voornamelijk voor de percelen gelegen in de woonzone vragen we een goed onderhoud. Op die manier neemt u het ongenoegen van vele mensen weg en voorkomt u bovendien een mogelijk proces-verbaal. Weet immers dat volgens het Koninklijk Besluit van 19-11-1987 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen, iedere verantwoordelijke eigenaar, huurder of pachter verplicht is de bloei, zaadvorming en uitzaaiing van schadelijk geachte distels en ander onkruid te beletten. Overtredingen tegen dit KB kunnen door de lokale politie worden vastgesteld.

We durven te rekenen op uw positieve medewerking.

Ook interessant