Overige dienstverlening sociale dienst

Iedereen kan bij de sociale dienst van het OCMW terecht voor informatie, inlichtingen en administratieve hulp bij problemen in verband met je maatschappelijke toestand, sociale voorzieningen en je rechten hierop. Indien onze diensten je niet rechtstreeks of onmiddellijk kunnen helpen zullen zij doorverwijzen naar de bevoegde dienst of hiervoor zelf de nodige stappen ondernemen.

Je kan bij ons terecht voor:

Problemen in verband met gezinsmoeilijkheden

 • Verstoorde echtelijke relatie
 • Verstoorde relatie ouders - kinderen
 • Kindermishandeling
 • Overlijden gezinslid
 • Oppensioenstelling
 • Bemiddeling rechtsbijstand

Problemen in verband met de gezondheid

 • Ziekenhuisopname verzekerbaarheid mutualiteit
 • Aanvraag medische hulpstukken
 • Bemiddeling rechtsbijstand

Huisvesting

 • Aanvraag verhuis- en installatietoelage
 • Huurtoelage
 • Saneringspremie
 • Bouwpremie

Problemen omtrent sociale wetgeving

 • Pensioen
 • Inkomensgarantie voor bejaarden
 • Hulp aan bejaarden
 • Tegemoetkoming als minder-valide
 • Sociaal telefoontarief
 • Sociaal tarief elektriciteit
 • Parkeerkaart voor mindervaliden
 • Vrijstelling provinciale belastingen
 • Onroerende voorheffing
 • Vermindering personenbelasting
 • Kinderbijslag (verhoogd kindergeld)
 • Werkloosheids- en ziektevergoeding
 • Studietoelage

Provinciale en gemeentelijke tegemoetkomingen