Overleden huisdieren

Als je huisdier gestorven is, kan je het dier bezorgen aan een erkende verwerker. In sommige gevallen mag je het ook begraven in de tuin. Het dier meegeven met het restafval mag niet.

Meegeven met een erkende verwerker

Wanneer een gezelschapsdier overlijdt bij de dierenarts, of door toedoen van een dierenarts (bijvoorbeeld door het thuis te laten inslapen), dan mag de dierenarts het dier tijdelijk in zijn praktijk bewaren en daar laten ophalen. Wanneer het dier thuis overlijdt zonder toedoen van een dierenarts, dan mag de dierenarts het dier niet meenemen, tenzij die daarvoor een vergunning heeft.

Je kan het dier zelf naar een dierencrematorium of direrenbegraafplaats brengen. Sommige crematoria komen het dier ook ophalen.

Als u voor een erkende ophaler kiest, betaalt u de kosten voor het ophalen.

Erkende ophalers een lijst van erkende crematoria en begraafplaatsen vindt u op de website van OVAM.

Begraven in je eigen tuin

Je mag je dier begraven in je eigen tuin als

  • het dier niet gestorven is door een besmettelijke ziekte
  • het dier niet meer dan 10 kg weegt
  • de grond niet klei- of leemachtig is
  • de put minstens een halve meter diep is
  • je het dier niet begraaft in een plastic of andere slecht afbreekbare verpakking