Palliatieve zorg

Werkgroep supportieve zorgplanning

Wie zijn wij?

Wij zijn collega's die als doelstelling hebben onze bewoners en familie te helpen bij ernstige problemen in verband met het beslissingsrecht over de wijze waarop je de laatste periode van je leven wenst te beleven, conform de patiëntenrechten. De werkgroep is samengesteld uit onze verantwoordelijke arts, dokter Pauwels, en verschillende collega's uit alle disciplines van het woonzorgcentrum. De werkgroep wordt geleid door de referente verpleegkundige supportieve zorg.

Wat doen wij?

Wij staan in voor het helpen ontwikkelen van een eigen visie en een aangepaste cultuur voor ons woonzorgcentrum.
Niemand kan voorspellen wat hem/haar te wachten staat. Daarom denk je er best op voorhand over na. Wat er ook gebeurt, iedereen wenst een waardig levenseinde.
Er zijn een aantal gebeurtenissen die je kan plannen. Wij kunnen jullie helpen om de nodige documenten in te vullen en deze samen met de familie te bespreken.

We hebben twee dossiers samengesteld die ons en jullie kunnen helpen:

  • Ons wensdossier is samengesteld uit vragen in verband met zorg en hoe jullie het verder verblijf in ons woonzorgcentrum bekijken.
  • Ons supportief zorgdossier. Dit wordt door het zorgdepartement voorgelegd aan onze resident, zijn familie, de behandelende huisarts wanneer zich ernstige gezondheidsproblemen voordoen welke therapiekeuzes noodzakelijk maken.

Waaruit bestaat onze zorg?

Wij proberen een totaalzorg te geven. Wij staan in voor comfortzorg, pijnstilling en psychologische opvang. Alles in samenwerking met het netwerk palliatieve zorg van de regio Dendermonde.

Wanneer en hoe vergaderen wij? Wat zijn onze taken?

  • Onze werkgroep vergadert ongeveer om de twee maanden.
  • Wij werken mee aan de seniorennamiddag in het cultureel centrum 'De Biekorf'.
  • Wij nemen deel aan bijscholingen en trachten zoveel mogelijk informatie door te geven aan onze collega's in verband met aangepast materiaal en zorg. Daarom verzorgen wij ook regelmatig interne bijscholingen.
  • Wij trachten zoveel mogelijk vragen van familie, residenten en collega's te beantwoorden en voelen mee in hun zorg.