Palliatieve zorg

Palliatieve zorg en voorafgaande zorgplanning (VZP)

Wij vinden goede ondersteuning tijdens de laatste reis van onze bewoners een onmisbaar onderdeel in onze zorgverlening. Dat gebeurt multidisciplinair, in samenwerking met experten, met oog voor de wensen en de voorkeuren van de bewoner en met respectvolle aandacht voor de naasten. 

Palliatieve zorg

De zorg voor bewoners die niet langer geholpen kunnen worden met een op genezing gerichte behandeling. Zo kan je palliatieve zorg het best omschrijven. het gaat om totaalzorg die gericht is op de zorg voor de 'hele' mens en waarbij naast fysieke behoeften ook aandacht wordt besteed aan psychologische, sociale en spirituele ondersteuning. Palliatieve zorg is niet gericht op genezen, maar op het bieden van de hoogst mogelijke levenskwaliteit in de laatste levensfase. We voegen geen dagen meer toe aan het leven, maar wel leven aan de dagen die nog resten. 

Missie

  • Wij zijn voortdurend op zoek naar manieren om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren en een zorgcultuur te realiseren waarin comfortzorg een centrale plaats inneemt .
  • Vanaf het moment van de inhuisname tot het einde van het verblijf in WZC Hof ter Veldeken hebben wij aandacht voor het lichamelijke, psychologisch, sociaal en spiritueel welbevinden van de bewoner. In de palliatieve en later in de terminale fase komt er een extra dimensie bij waar we extra aandacht besteden aan de specifieke en individueel aangepaste zorg eigen aan de laatste levensfase. Wij willen nabij zijn, open communiceren, warme zorg verlenen en aangepaste ondersteuning bieden aan zowel de bewoner, familie, naasten als de zorgverleners.

Onze aanpak:

  • De referentiepersoon VZP bevraagt de wensen van de bewoners over toekomstige zorg, levenseindezorg, spirituele noden en persoonlijke voorkeuren na het overlijden. Hij/zij werkt mee aan de ontwikkeling van een visie op verschillende aspecten van palliatieve zorg, volgt het digitale bewonersdossier op en zit de vergaderingen van het palliatief supportteam voor. Verder is er een coachende en adviserende functie naar collega’s toe en worden er projecten uitgewerkt om kwaliteitsvolle palliatieve zorg verder uit te bouwen. Hij/zij onderhoudt de samenwerkingsverbanden met externen in het kader van palliatieve zorg en communiceert met artsen in functie van comfortzorg in de terminale fase, voor het aanvragen van palliatieve statuten en voor het opstellen van behandelingsrichtlijnen. Hij/zij staat familie bij in het waakproces en informeert naasten.

  • Het palliatief support team is multidisciplinair samengesteld. Het team komt maandelijks samen om te overleggen over de palliatieve zorgnoden op de verschillende afdelingen en volgen de algemene gezondheidstoestand van de bewoners op een efficiënte manier op. Verder houden de leden van dit team voorafgaande zorgplanning, palliatieve zorg en terminale zorg in de aandacht en zij werken samen verbeteringsprojecten uit om de kwaliteit van palliatieve zorg blijvend te bevorderen.

  • Relevante opleidingen rond palliatieve zorg worden opgevolgd en intern gecommuniceerd en er worden jaarlijks interne bijscholingen georganiseerd. Verder hebben een aantal collega’s de opleiding tot palliatief referent of de basisopleiding palliatieve zorg gevolgd. De leden van het palliatief supportteam krijgen op regelmatige basis miniclasses tijdens het maandelijks overlegmoment.

Twee belangrijke pijlers: 

  • Zorg voor naasten: gedurende de hele periode van terminale zorgverlening willen we een open woonomgeving zijn. Dit houdt in dat naasten steeds nabij kunnen blijven als zij dit wensen. Het team van de afdeling zorgt samen met de referentiepersoon VZP voor een adequate begeleiding van naasten tijdens het waken en het afscheid nemen.

  • Zorg na het overlijden: Na het overlijden dienen wij de laatste zorgen toe volgens de wensen en de voorkeuren van de bewoner en zijn naasten. Indien familieleden graag helpen of aanwezig blijven tijdens dit moment dan is dit zeker mogelijk. Eén van onze medewerkers woont de afscheidsmoment bij, op deze manier willen wij het zorgtraject afronden en onze steun en medeleven betuigen. In november wordt er een intern herdenkingsmoment georganiseerd. De naasten van bewoners die overleden zijn in het voorbije jaar worden hiertoe uitgenodigd.

  • Wij hebben samenwerkingsverbanden met verschillende externe partners: Palliatief zorg – Regio Dender, CRA dokter Pauwels, AZ Sint-Blasius, Moreel consulent, Mariaparochie Buggenhout-Lebbeke,…

Meer info

Wil je meer informatie rond voorafgaande zorgplanning, palliatieve zorg of het palliatief supportteam? Dan kan je terecht bij onze referentiepersoon VZP en zorgkwaliteit, Ineke Pannekoeck, via ineke.pannekoeck@lebbeke.be of 052/46 91 79.