Polders

Wat zijn polders?

Polders zijn openbare besturen die beslissingen nemen en werkzaamheden verrichten die betrekking hebben op het waterlopenbeheer in hun werkingsgebied. De afbakening van hun gebied is wettelijk vastgelegd. Om het beheer en het onderhoud van de waterlopen en de grachten naar behoren te kunnen uitvoeren, rekenen de polders hun inwoners een jaarlijkse polderbelasting aan.


Lebbeke kent op haar grondgebied twee polders en polderbesturen:

Polder Beneden-Dender Polder Vlassenbroek
Dijkgraaf
Willy De Bièvre
Wiezeplein 24
9280 Wieze
053/70 01 64
bereikbaar op de middag
Dijkgraaf
Debbaudt Wim
Ontvanger - griffier
Klaas Keppens
Ontvanger-griffier
Odette Van Doorslaer
secretariaat:
Broekkantstraat 104A
9200 Baasrode
052/33 33 08
enkel in de voormiddag
polder.vlassenbroek@skynet.be