Praalwagens

Wat

Onder praalwagens wordt verstaan:

 • zelfrijdende voertuigen gebruikt als praalwagen
 • de voertuigen die een praalaanhangwagen trekken
 • en hun aanhangwagens

die voldoen aan volgende voorwaarden:

 • ze komen slechts bij uitzondering op de openbare weg
 • ze worden gebruikt ter gelegenheid van toegelaten folkloristische manifestaties
 • ze dienen om zich te begeven naar die manifestaties
 • de snelheid is beperkt tot 25 km/u
 • de vervoerder bezit een schriftelijke machtiging

Procedure

Vul onderstaand aanvraagformulier in, ten laatste 1 maand vóór het evenement

Een machtiging is nodig voor volgende praalwagens.

 • Alle verenigingen die met een praalwagen deelnemen aan een stoet.
 • Indien de praalwagen buiten de gemeente opgesteld staat, moet de vereniging eveneens beschikken over een machtiging van die gemeente van vertrek (standplaats).
 • Alle niet-Lebbeekse verenigingen die met een praalwagen deelnemen aan een stoet binnen de gemeente Lebbeke moeten eveneens beschikken over een machtiging van de gemeente van vertrek (standplaats).
 • Alle Lebbeekse verenigingen die met een praalwagen deelnemen aan een stoet in een andere gemeente moeten eveneens beschikken over een machtiging van de gemeente waarin de stoet plaatsvindt. Het gemeentebestuur van Lebbeke kan zijn machtiging pas geven na voorlegging van de machtiging van de aankomstgemeente.

Bij de machtiging hoort:

 • Het bewijs van de verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering
 • Een foto van de praalwagen
 • Het bewijs van verzekering van het trekkend voertuig (indien van toepassing)
 • Het keuringsbewijs van het trekkende voertuig (indien van toepassing)
 • Het inschrijvingsbewijs van het trekkende voertuig (indien van toepassing)