Inname openbaar domein

Bij inname openbaar domein belemmert u de openbare weg (voetpad, fietspad, rijweg, …) door bijvoorbeeld containers, stellingen, een bouwwerf, een kraan, … Als u het openbaar domein inneemt, moet u dit aanvragen. Er is een belasting verschuldigd bij innames voor het uitvoeren van bouw- en/of afbraakwerken.

Enkel voor een verhuis is inname openbaar domein of parkeerplaats gratis.

Procedure

Waar aanvragen?

Digitaal via deze link Eagle. (je gebruikt best Google Chrome).

Wanneer aanvragen?

Acht dagen voor de startdatum van de geplande inname.

Langs de gewestweg N47 (Brusselse- en Dendermondsesteenweg en het deel van de Grote Plaats dat de verbinding vormt tussen beide steenwegen) moet de aanvraag 4 weken voor de geplande startdatum gebeuren.

Hoe aanvragen?

 • U doet de aanvraag via deze link. Bij de eerste aanmelding maakt u een account aan. Bij vragen of problemen kan u steeds terecht op 052/46 82 41.
 • Het systeem controleert of de aanvraag niet conflicteert met voorziene innames of werken. De gemeenschapswachten controleren of de aanvraag aanvaard kan worden.
 • Indien nodig wordt advies gevraagd bij de politie en de mobiliteitsambtenaar.
 • U ontvangt de vergunning per mail.
 • U ontvangt de vraag voor betaling van de belasting conform het geldende reglement.

Langs de gewestweg

Langs de Dendermondse- en Brusselsesteenweg en het deel van de Grote Plaats dat de verbinding vormt tussen beide steenwegen, geldt dezelfde procedure.
Voor innames van meer dan 1 dag is een bijzondere toelating van het Vlaams Gewest nodig. De aanvrager vraagt deze toelating aan. De gemeentelijke vergunning is pas geldig als het Gewest de toelating verleent.

Voor aanvragen op de gewestwegen in Lebbeke (Brusselsesteenweg en Dendermondsesteenweg) moet er ook een aanvraag ingediend worden op volgende link : http://wegenenverkeer.be/adviezen-vergunningen

Voor inname op gewestwegen moeten er dus vanaf nu 2 aanvragen gebeuren, één via Eagle en de andere via bovenstaande link.

Enkel als de inname maar voor 1 dag is, is een aanvraag via Eagle voldoende. Vanaf er 2 dagen inname is moeten er 2 aanvragen gebeuren.

Controle

Innames worden gecontroleerd door de dienst van de gemeenschapswachten (vaststellers en de gemachtigd toezichter-vaststeller).

Een vergunning kan geweigerd worden

 • wanneer een manifestatie of evenement is gepland op de aanvraagdatum.
 • wanneer de aangeduide plaats op de aanvraag onveilig is voor voetgangers of voor doorgaand verkeer.
 • na negatief advies van de politie.
 • na negatief advies van de burgemeester of zijn gemachtigde.
 • na negatief advies van het college.

Wat bij overtredingen?

Overtredingen (inname openbaar domein zonder vergunning) worden vastgesteld door een gemeenschapswacht-vaststeller, de gemachtigd toezichter-vaststeller of de lokale politie. Een administratief verslag wegens inbreuk van het politiereglement wordt opgesteld en voor verder gevolg overgemaakt aan de sanctionerend ambtenaar van de gemeente.

Signalisatie

De gemeente verhuurt geen verkeersborden meer.
Voor de huur van de verplichte signalisatie kan je terecht bij je aannemer of leverancier.
Je kan ook borden huren bij commerciële verhuurders.

Borden verboden te parkeren moeten 48 uur vooraf geplaatst worden. Er moeten foto's genomen worden van de plaats van de borden en van de nummerplaten van de voertuigen die er op dat moment geparkeerd staan.

De signalisatie wordt geplaatst als de inname uitgevoerd wordt.

Bedrag

Er geldt een belasting afhankelijk van de duurtijd en oppervlakte van de inname conform het geldende reglement.

Langs een gewestweg

heft de Vlaamse overheid een bijkomende retributie. Deze bestaat uit 
 • een eenmalige vast bedrag van 62 euro
 plus
 • een variabele bedrag van 2,5 euro per m² x aantal maanden (cijfers onderhevig aan de index).

Indien een vergunning niet wordt nageleefd, worden kosten voor regularisatie aangerekend en kan een GAS-boete opgelegd worden.

Regelgeving

 • Algemeen reglement op de politie van het wegverkeer (KB 1 december 1975).
 • Besluit betreffende bijzondere voorwaarden voor de plaatsing van verkeerssignalen (MB 11 oktober 1976).
 • Besluit betreffende het signaleren van werkplaatsen en hindernissen op de openbare weg (MB 7 mei 1999).
 • Standaardbestek 250 voor wegenbouw van het Vlaams gewest.