Belasting op de tijdelijke inname van het openbaar domein

Er is steeds een vergunning nodig voor een inname openbaar domein, of een parkeerverbod. Die vraag je aan via deze link.

Er is een belasting verschuldigd voor een inname bij bouw- en/of afbraakwerken, leveren en plaatsen van materiaal.

Inname openbaar domein of parkeerplaatsen voor een verhuis zijn gratis.