Belasting op de tijdelijke inname van het openbaar domein

Er is steeds een vergunning nodig voor een inname openbaar domein, of een parkeerverbod. Die vraag je aan via deze link.

Daarnaast moet je ook een aanvraag indienen wanneer je op de gewestwegen in Lebbeke (Brusselsesteenweg en Dendermondsesteenweg) het openbaar domein inneemt. Dan kan op volgende link : http://wegenenverkeer.be/adviezen-vergunningen

Voor inname op gewestwegen moeten er dus 2 aanvragen gebeuren, één via Eagle en de andere via bovenstaande link.

Enkel als de inname maar voor 1 dag is, is een aanvraag via Eagle voldoende. Vanaf 2 dagen inname moeten er 2 aanvragen gebeuren.

Er is een belasting verschuldigd voor een inname bij bouw- en/of afbraakwerken, leveren en plaatsen van materiaal.

Inname openbaar domein of parkeerplaatsen voor een verhuis zijn gratis.