Reistoelating voor minderjarigen

Een reistoelating voor minderjarigen of 'ouderlijke machtiging' is een document waarop u als ouder toelating geeft aan uw minderjarig kind om naar het buitenland te reizen. Deze schriftelijke toestemming is aan te raden wanneer het minderjarig kind alleen reist, of reist in het gezelschap van andere personen dan zijn ouder(s).

Wanneer het kind reist met één ouder, staat het de ouders vrij om het akkoord van de andere ouder op papier te zetten.


Buitenlandse Zaken raadt deze schriftelijke toestemming aan wanneer het kind alleen, of in gezelschap van andere personen dan zijn ouder(s) reist.

Procedure

De ouder bij wie het kind ingeschreven staat, of de bevoegde voogd geeft de toestemming en vult het document in, onze diensten maken het document op aan de hand van de informatie (reisbestemming, vertrek- en terugkeerdatum, identiteitsgegevens van de begeleider van de minderjarige in het buitenland). Ouder of voogd tekent het document en onze diensten legaliseren de handtekening.

Als de ouder bij wie het kind ingeschreven is, op reis gaat met het kind, moet de andere partner geen toelating geven. Ook als het land van bestemming een reistoelating vraagt.
Als de ouder bij wie het kind NIET ingeschreven is, op reis gaat met het kind, moet de partner bij wie het kind ingeschreven is, een reistoelating geven als het land van bestemming dit vraagt.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart van de persoon die de toelating geeft.
  • De voogd van de minderjarige brengt ook een bewijs van ouderlijke macht mee.