Publiek toegankelijke inrichtingen

Als je een horecazaak, clubhuis, sportzaal of een andere publiek toegankelijke inrichting wil uitbaten, moet je in orde zijn met het politiereglement en meer specifiek het hoofdstuk over de publiek toegankelijke inrichtingen (PTI).

Alle info en wetgevingĀ van de brandweer waaraan je je als uitbater van een publiek toegankelijke inrichting moet houden, vind je hieronder.