Putwateronderzoek

Ons kraantjeswater wordt voortdurend gecontroleerd door de watermaatschappijen. Het is gezond en betrouwbaar drinkwater. Wie grondwater (putwater) gebruikt als drinkwater, moet dat water regelmatig zelf laten controleren. Dat gebeurt vaak niet. En dat kan nare gevolgen hebben. "De meeste waterputten die mensen thuis boren, zijn vaak ondiep en onvoldoende beschermd”, zegt Katrien Smet van de VMM. “Stookolie, rioolwater, pesticiden … allemaal kunnen ze hun weg vinden naar het grondwater dat je oppompt.”

Putwater kan vervuild zijn door scheikundige stoffen of door micro-organismen zoals bacteriën. Zelfs als het water helder is, normaal ruikt en lekker smaakt, kan het vervuild zijn. Dit kan zorgen voor gezondheidseffecten, op korte (bv. maag- of darmontstekingen) of op lange termijn. De oorzaak van de vervuiling kan zowel natuurlijk zijn (bv. ijzer, fluor) als veroorzaakt worden door vervuiling van bijvoorbeeld landbouw of industrie in de omgeving.

“Aansluiten op leidingwater is dus steeds het beste alternatief: het water voldoet aan strenge wettelijke kwaliteits- en gezondheidseisen. Wil je toch putwater gebruiken als drinkwater, laat het dan regelmatig controleren. De VMM heeft richtlijnen opgesteld voor putwatercontrole bij eigen waterwinners,” zegt Katrien Smet.

Putwatercontrole? Wat, wie en hoe?

Drink je eigen putwater, dan ben je een eigen waterwinner en sta je zelf in voor de opvolging van de kwaliteit van het water. Lever je het putwater aan andere gebruikers, dan ben je daarnaast ook private waterleverancier. Zowel voor de eigen waterwinners als voor de private waterleveranciers ligt wettelijk vast welke controles ze moeten doen. Voor eigen waterwinners is een volledige controle bij de start van de winning en vervolgens om de 10 jaar verplicht. Een frequentere controle is zeker aan te raden.

Wens je na te gaan of het putwater als drinkwater geschikt is, dan kan je het gratis laten analyseren in het labo van FARYS voor zover dit nog niet is gebeurd gedurende de voorbije drie jaar.

De procedure voor het testen van uw putwater verloopt als volgt:
Vul het aanvraagformulier in dat je kan verkrijgen bij de milieudienst.
Je wordt verwittigd wanneer de staalname kan plaatsvinden.
Na analyse van het waterstaal bezorgt het laboratorium van FARYS het verslag aan het gemeentebestuur, dat je vervolgens zal informeren.
Hou rekening met een doorlooptijd van ongeveer één maand, vooraleer het resultaat gekend is.

Voor particulieren is de analyse in principe gratis, tenzij je al eerder (binnen een termijn van drie jaar) een gelijkaardige analyse aanvroeg.

Zorg voor een veilige installatie

Ook de constructie van de put en het materiaal van de gebruikte leidingen of pompen kan ongezond water geven:
gebruik nooit loden leidingen of pompen: die besmetten het water met lood. Kies voor veilige materialen zoals koper of kunststof.

gebruik je zowel putwater als kraantjeswater? Kies kraantjeswater om te drinken en te koken, en zorg voor twee gescheiden circuits. Verbind ze nergens met elkaar, zodat het putwater je kraantjeswater niet kan vervuilen.

Meer weten? www.vmm.be/gezondwater.