Raadpleging Startnota Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) 'PRUP Warmtehub Dendermonde'

van dinsdag 21 mei 2024 tot en met vrijdag 19 juli 2024

De startnota en de procesnota kunnen geraadpleegd worden:

  • Bij de stad Dendermonde in de Stadswinkel, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde, tijdens de openingsuren.
  • Bij de gemeente Lebbeke, dienst stedenbouw, Flor Hofmanslaan 1, 9280 Lebbeke, na afspraak.

Gedurende de periode van de raadpleging kunnen reacties schriftelijk worden ingediend bij de deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen:

  • per e-mail: raadplegingen@oost-vlaanderen.be
  • per post op het adres: Provincie Oost-Vlaanderen, dienst Ruimtelijke planning: Charles de Kerchovelaan 189, 9000 Gent.
  • door afgifte tegen ontvangstbewijs bij de provinciale dienst Ruimtelijke planning: Charles de Kerchovelaan 189, 9000 Gent.
  • door afgifte tegen ontvangstbewijs bij de stad Dendermonde in de Stadswinkel, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde, tijdens de openingsuren.
  • door afgifte tegen ontvangstbewijs bij de gemeente Lebbeke, dienst stedenbouw, Flor Hofmanslaan 1, 9280 Lebbeke, na afspraak.

De datum van de e-mail, van de poststempel of van het ontvangstbewijs geldt als bewijs. De deputatie organiseert in het kader van de raadpleging een participatiemarkt op donderdag 13 juni 2024 in de stedelijke basisschool Echo: Ouburg 25, 9200 Oudegem vanaf 16 uur.

Meer informatie:

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, dienst Ruimtelijke planning
Charles de Kerchovelaan 189
9000 Gent
09/267 70 00 
prupwarmtehubdendermonde@oost-vlaanderen.be